Европейский университетЕвропейский университет

Публікації кафедри фінансів Криворізької філії Європейського університету

Міжнародні фінанси

Автори: С.С. Доровська, В.П. Шило, С.Б. Ільїна, Н.С. Іванова, В.В. Барабанова

Посібник вислвітлює практичні аспекти модульної системи з дисципліни "Міжнародні фінанси". З метою поглибленого засвоєння студентами базових знань та навичок з питань глобалізації світових фінансів, ролі міжнародної фінансової системи, місця та ролі небанківських інституцій в економіцізарубіжних країн передбачено 8 змістовних модулів, крім того, до теоретичного матеріалу додано методику виконання ситуаційних завдань, а також приклади.

Міжнародні фінанси

Автори: В.П. Шило, С.С. Доровська, С.Б. Ільіна, Н.С. Іванова

У теоретично-практичному посібнику з дисципліни "Міжнародні фінанси" (за модульною системою) висвітлюються теоретичні та практичні аспекти модульної системи з дисципліни "Міжнародні фінанси" відповідно до міжнародних вимог. З урахуванням закордонного досвіду розглядається нова для України форма вивчення дисципліни та підготовки фахівців економічного профілю. У данному виданні знайшли відображення законодавчі та нормативні акти Уряду України, автореферати, статті провідних економістів і практиків, пов'язаних з організаціює функціонування міжнародних фінансів.

Фінанси підприємств

Автори: В.П. Шило, С.Б. Ільіна, С.С. Доровська, В.В. Барабанова

Навчально-практичний посібник висвітлює практичні аспекти модульної системи з дисциплини "Фінанси підприємств". З метою поглибленого вивчення студентами цієї дисципліни і отримання базових знань та навичок з питань теорії і практики фінансових відносин суб'єктів господарювання передбачено 2 змістовних модуля, крім того, рекомендується вхідний тест-тренінг та відкритий тест на формулювання відповідей. Знайшли відображення нові законодавчі і нормативні акти, автореферати, статті провідних економістів, практиків, пов'язаних з застосуванням нової Європейської форми навчання з кредитно-модульної системи.

Міжнародні фінанси

Автори: В.П. Шило, С.Б. Ільіна, Н.І. Верхоглядова, С.С. Доровська, А.П. Речиць

Дане видання являє собою перелік завдань, первинних, зведених документів, регістрів бухгалтерського обліку та форм фінансової звітності для виконання практичних робіт. У навчально-практичному посібнику передбачені ситуаційні завдання, виконання яких формує у студентів навички поглибленого вивчення дисципліни бухгалтерського обліку.

Посібник передбачений для студентів вищих та середніх навчальних закладів.