Европейский университетЕвропейский университет

Кафедра інформатики та соціально-гуманітарних дисциплін

Історія кафедри

Кафедра "Інформаційних технологій" утворена в 1997 році і є провідною на факультеті інформаційних технологій.

Вона готує фахівців напряму комп'ютерні науки за спеціальністю:

 • 122 - комп'ютерні науки
 • 121 - Інженерія програмного забезпечення
 • 125 - Кібербезпека

Фахівці цього напряму можуть працювати:

 • системними аналітиками;
 • прикладними програмістами;
 • розробниками та адміністраторами баз даних;
 • тестувальниками програмного забезпечення;
 • керівниками інформаційних служб організацій і підприємств.

Кафедра також забезпечує загальнотехнічниу підготовку фахівців економічного спрямування та забезпечує функціонування комп'ютерної мережі університету.

Кафедра обслуговує:

 • локальну комп'ютерну мережу університету, яка включає три комп'ютерні аудиторії та комп'ютери адміністративної частини (всього понад 50 комп'ютерів);
 • лабораторію фізики;
 • лабораторію мікропроцесорної техніки та обробки цифрових сигналів;
 • Internet-шлюз і Web-сервер університету.

У 2003 році проведено перший випуск фахівців у галузі інформаційних технологій.

Стратегічні напрями роботи кафедри

 • вироблення навичок ефективного використання комп'ютерної техніки та інформаційних ресурсів, у господарській діяльності підприємств і організацій регіону економічними суб'єктами;
 • розвиток у студентів вміння використовувати комп'ютерну техніку в практичній діяльності, контролю за веденням цієї діяльності та прийняття управлінських рішень з використанням комп'ютерної техніки для отримання максимального економічного ефекту;
 • викладання студентам кафедри сучасних технологій проектування, створення та супроводження інформаційних систем, адаптованих до сучасних умов, що є запорукою розвитку та ефективної діяльності підприємств усіх форм власності.

Особливістю підготовки фахівців на кафедрі є її практичний напрям, який включає:

 • максимально можливе застосування в навчальному процесі сучасних інформаційних технологій;
 • раннє залучення студентів до виконання практичних розробок з реальним впровадженням;
 • тісний взаємозв'язок між студентами різних курсів та спеціальностей, яка включає взаємне рецензування, консультації, тестування та оцінювання робіт;
 • орієнтацію на сучасні стандарти і технології в галузі інформатики. Зокрема на міжнародні стандарти ISO / IEEE, IDEF, UML і рекомендації Computing Curricula 2001: Computer Science;
 • розвиток навичок самостійного оволодіння новими програмними системами та мовами програмування;

Науково-дослідні напрями

Наукова робота на кафедрі проводиться за напрямами:

 • Ергатичні та інтелектуальні системи тестового контролю (включаючи і системи дистанційного навчання);
 • Сплайн-методи обробки інформації;
 • Проектування комп'ютерних мереж та методів захисту інформації;
 • Проектування баз даних та баз знань;.

Науково-дослідна робота

Основною метою організаційної та науково-дослідної роботи кафедри є забезпечення процесу навчання, який відповідає вимогам Державних стандартів вищої освіти і потребам регіональної економіки, впровадження прогресивних форм, методів та технологій навчання, які дозволяють якісно здійснювати освітній процес з оптимальними витратами матеріальних, фінансових коштів та інтелектуальних ресурсів навчання.

Викладачі кафедри працюють над написанням і публікаціями наукових праць у галузі інформаційних технологій і моделювання економічних процесів.

Науково-дослідна робота співробітників кафедри ведеться за різними темами.

Науково-методична література

Іншим важливий напрямом навчально-методичної роботи - є наповнення навчального процесу навчально-методичними матеріалами, які забезпечують ефективність роботи студентів та викладачів. Крім цього в останні роки дуже велика увага приділяється новим формам подання навчально-методичних матеріалів і новим їх видів. Так, комп'ютеризація навчального процесу та розширення використання інтернет-технологій надало сприяння впровадженню публікації навчально-методичних матеріалів (посібників, конспектів лекцій і т.д.) на електронних носіях інформації, створення спеціальних видів електронних підручників, навчальних і контролюючих програм. Істотно зріс обсяг навчально-методичної роботи, пов'язаної зі створенням інформаційних баз даних і розробкою комп'ютерних програм для вирішення професійних завдань. Все більш широке застосування в навчальному процесі знаходить такий метод контролю знань як тестування, що застосовується в традиційній формі з використанням комп'ютерної техніки. Розробка тестових завдань, їх статистична оцінка та атестація становлять великий обсяг навчально-методичної роботи викладацького колективу кафедри.

Рекомендуємо відвідати електронну бібліотеку Європейського Університету, де розміщені наші навчально-методичні розробки з дисциплін інформаційного напряму.