Европейский университетЕвропейский университет

Криворізька філія оголошує набір
«Фаховий молодший бакалавр», «Бакалавр»

Подати заяву до Криворізької філії можна електронно через Єдину державну базу даних з питань освіти (ez.osvitavsim.org.ua). Для цього потрібно зайти в базу на сторінку Європейського університету і адресувати заяву на Криворізьку філію Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет».


Завантажити:Інформація відбіркової комісії
Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» Криворізька філія

ІV рівня акредитації, ліцензія BO № 00228-022801 від 15.05.2017 р.

Здійснює набір: Фаховий молодший бакалавр, бакалавр за денною та заочною формами навчання на наведені нижче спеціальності.

При вступі на перший курс денної та заочної форми навчання необхідно подати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти, які будуть зараховуватись для конкурсного відбору вступників до Європейського університету;

Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти.

№ п/п Код та найменування спеціальності Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів ЗНО
Факультет інформаційних систем і технологій
1 122 Комп’ютерні науки 1.Українська мова
2.Математика
3.за вибором: історія України,іноземна мова, біологія, географія,фізика, хімія
100
121 Інженерія програмного забезпечення
Факультет економіки та менеджменту
2 071 Облік і оподаткування 1.Українська мова та література
2.Математика
3.за вибором: історія України,іноземна мова, біологія, географія,фізика, хімія
100
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент

Для вступників до Фахового Бізнес-коледжу університету на основі повної загальної(профільної) середньої освіти подаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з двух предметів. На ІІ курс — денну, заочну, дистанційну форму навчання може відбуватися - За співбесідою. У 2021 році для вступу приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021років. .

Шифр та
найменування галузі знань
Код та найменування спеціальності Перелік сертифікатів ЗНО Мінімальна кількість балів ЗНО Терміни навчання
1 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Еономіка 1.Українська мова та література 100 2 роки
2.Математика або географія або історія України 100
2 12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення 1.Українська мова та література 100 3 роки
2.Математика або географія або історія України 100

Для вступників до Бізнес-коледжів університету на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника. На ІІ курс — денну, заочну, дистанційну форму навчання може відбуватися - За співбесідою. (Без сертифіката ЗНО)

Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Перелік вступних іспитів Терміни навчання
1 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 1.Українська мова 2 роки
2.Фахове вступне випробовування
2 12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення 1.Українська мова 3 роки
2.Фахове вступне випробовування

СИСТЕМА ЗНИЖОК НА ОПЛАТУ ЗА НАВЧАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Знижки на весь навчальний рік надаються:

   1. Учасникам Днів відкритих дверей, які вступають на 1 курс «Бізнес-коледжу» або університету, за умови здійснення першої оплати -20%;
   2. учням, які вступають на навчання до Університету, зі шкіл та коледжів з якими укладено Договір про творче співробітництво -5%.

Знижка на весь період навчання надається:

   1. Особам,які брали безпосередню участь в антитерористичній операції до 50% та для членів їх сімей до -25%;
   2. Інвалідам війни при пред’явленні оригіналів документів -10%;
   3. Особам, які проходять військову службу(крім військовослужбовців строкової служби)-10%.

Для студентів які навчаються в Європейському університеті:

   1. Якщо вони є членами однієї родини і всі навчаються у Європейському університеті, – 10% для кожного члена сім’ї ;
   2. студентам, які одночасно навчаються на двох спеціальностях знижка в оплаті за навчання в розмірі -15%.

Знижка в суммі не додаються

Студенти старших курсів можуть перевестись або відновитись у складі студентів Європейського університету після завершення семестрів (в період канікул) на підставі академічної довідки.